Vorden

het Jebbink 5

Object -
Conditie
bestaande bouw
Status
Beschikbaar
Oplevering
per datum
Toon meer kenmerkenToon minder kenmerken
Terug naar boven

het Jebbink 5 , Vorden

TE KOOP | Transformatieobject voormalige basisschool "De Vordering" op een perceel van ca. 2600 m² aan Het Jebbink 5 Vorden

Namens de Gemeente Bronckhorst bieden wij het object aan Het Jebbink 5 in Vorden aan. Het pand betreft de voormalige basisschool De Vordering in Vorden en is al geruime tijd niet meer als zodanig in gebruik. De gemeente wil deze school verkopen ten behoeve van de ontwikkeling van appartementen voor starters.

REBO makelaars heeft opdracht gekregen om de verkoop te begeleiden. Gemeente Bronckhorst behoudt zich het recht van gunnen voor en wenst uiteindelijk aan de bieder met het beste plan deze locatie te gunnen. Desondanks behoud Gemeente Bronckhorst zich ook het recht voor om de verkoopprocedure te wijzigen. Om inzicht te geven in de te hanteren verkoopprocedure hebben wij hieronder een tijdslijn uiteengezet:

9 november 2022: Eerste kijkmiddag van 12:00 tot 16:00 (aanmelden verplicht)
17 november 2022: Tweede kijkmiddag van 12:00 tot 16:00 (aanmelden verplicht)
1 december 2022: Uiterste datum waarop er vragen kunnen worden gesteld.
14 december 2022: Uiterste datum voor het inleveren van het biedingsformulier (zie dataroom)
15 februari 2023: Uiterste dag waarop de geboden partijen zullen worden geïnformeerd.
31 maart 2023: Uiterlijke datum levering

U kunt zich aanmelden voor de kijkmiddag door een email te sturen naar bedrijfsmakelaars@rebogroep.nl of door te bellen met REBO Bedrijfsmakelaars via telefoonnummer 088-2201650. Per aanmelding kunnen 3 personen het object bezichtigen. Zonder aanmelding en bevestiging kunnen wij u helaas geen tot het object verlenen. De bezichtigingen zullen indien van toepassing conform de RIVM richtlijnen geschieden. De bezichtiging geschiedt geheel op eigen risico.

Het staat Gemeente Bronckhorst en haar adviseur REBO makelaars -ook tijdens het verkoopproces - vrij om de wijze van bieden en/of onderhandelen te wijzigen. Geen enkele bieder of gegadigde kan enig recht ontlenen aan de gehanteerde of het te hanteren verkoopproces. Met het doen van een bieding verklaart u kennis te hebben genomen van de informatie die is opgenomen in de dataroom, waaronder de inhoud van de concept Koopovereenkomst en de bijbehorende bijlagen.

Voor meer informatie inzake het perceel, de opstallen en overige informatie verwijzen wij u graag naar onze dataroom. Indien u hier nog geen toegang toe heeft, kunt u een mail sturen naar bedrijfsmakelaars@rebogroep.nl U ontvangt vervolgens een link naar de dataroom waarin alle verkoopinformatie is opgenomen, waaronder informatie over:
• De uitgangspunten van de verkoop, zijnde de verkoop van de voormalige basisschool met ondergrond en erf;
• De erfgrenzen behorende bij de objecten;
• Het geldende bestemmingsplan;
• Beschikbare onderzoeken en energielabel;
• Plattegronden/bouwtekeningen van het object;
• Locatiepaspoort;
• Concept koopovereenkomst.

=========================================
Deze informatie is met zorg door ons samengesteld, echter aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Koper wordt in dit verband geattendeerd op zijn wettelijke onderzoeksplicht als koper naar alle zaken die voor hem bij aankoop van belang zijn. Daarom is het voor koper van belang om de informatie zoals hier verstrekt is, goed te controleren of hiervoor een deskundige in te schakelen, zoals een eigen bedrijfsmakelaar en/of -adviseur. Eventuele transacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaar van het gebouw. Tot deze goedkeuring verleend is, zijn alle uitgebrachte aanbiedingen geheel vrijblijvend.
Terug naar boven

Plattegrond

REBO Groep is aangesloten bij: